فروش رنگ
خانه / رنگ نمای مورسکو

رنگ نمای مورسکو

قیمت یک حلب رنگ نمای مورسکو در بازار تبریز

قیمت یک حلب رنگ نمای مورسکو در بازار تبریز

قیمت یک حلب رنگ نمای مورسکو در بازار تبریز قیمت یک حلب رنگ نمای مورسکو در بازار تبریز رنگ نمای مورسکو یک رنگ پایه آب بر پایه رزین سیلاکریل بوده که برای استفاده در نمای ساختمان کاربرد دارد. این رنگ در بسته بندی 15 کیلویی بوده و قدرت پوشش دهی …

توضیحات بیشتر »